Високо концентрирана и ароматизирана течност за резервоара на чистачките.
Бързо и лесно премахва всички замърсявания, насекоми, трафик филм и вакси.

Начин на употреба: концентрация 1:100.
Разредете цялото количество с 3.2 литра вода.
ЛЯТНА ТЕЧНОСТ
ЗА ЧИСТАЧКИ

Autosol WINDSCREEN 

32 мл.


артикулен номер: AU 5535

AUTOSOL > TEЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ

©2019 - Бомар България ООД - всички права запазени